Matura z geografii

Egzamin maturalny już co prawda za nami, ale zbliża się nowy rok szkolny. A z nim, kolejni uczniowie zaczną przygotowania do matury. Rozterki, który przedmiot najlepiej wybrać, do którego jesteśmy w stanie się odpowiednio przygotować. Wybór bardzo często pada na geografię. W 2019 roku zdawało ją 71 tys. uczniów, co stanowi ponad 26% ogólnej liczby […]

Dolina Chochołowska – piękno przyrody i kultury

Tatry Zachodnie, zbudowane w znacznej mierze z mniej odpornych wapieni niż Tatry Wysokie, których trzon krystaliczny tworzą twarde granity. Widać to po wysokości gór. Pomiędzy nimi biegnie jedna z najpiękniejszych dolin – Dolina Chochołowska. Jej długość to ok. 10 km, powierzchnia – 35 km2. Miejsce pod wieloma względami wyjątkowe. Dostępne dla wszystkich. Dla wprawionych turystów […]

zawód geograf – hydrolog

Witam w pierwszej części serii, gdzie przedstawiam zawody, które geograf może wykonywać. Jako, że ja z wykształcenia hydrologiem jestem, mam w tym temacie największe doświadczenie zawodowe to chciałbym od tego zawodu właśnie rozpocząć serię. Hydrolog jest specjalistą z zakresu nauk przyrodniczych (geografia fizyczna). Zajmuje się badaniem wód powierzchniowych oraz podziemnych. Przykładowo, może zbierać próbki wód […]

zawód dla geografa – zapowiedź

Od wielu lat studia geograficzne przez wiele osób kojarzone są wyłącznie z pracą nauczyciela. Jest to niezwykle błędne przekonanie. Geografowie pracują w wielu firmach i instytucjach odnosząc ogromne sukcesy. Ze względu na swój specyficzny, dualistyczny charakter (geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna) jest nauką perspektywiczną. Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, problemy ze zjawiskami ekstremalnymi jak powodzie i susze. […]