Pan od geografii

Pan od geografii

praktyczna strona geografii

Arkusze CKE w „starej” formule

2020

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 2020 – arkusz pr
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 2020 – mapa pr
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 2020 – odpowiedzi pr
arkusz – poziom podstawowyCKE – 2020 – arkusz pp
mapa – poziom podstawowyCKE – 2020 – mapa pp
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 2020 – odpowiedzi pp

2019

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 15 maja 2019 – arkusz pr
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 15 maja 2019 – mapa pr
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 15 maja 2019 – odpowiedzi pr
arkusz – poziom podstawowyCKE – 15 maja 2019 – arkusz pp
mapa – poziom podstawowyCKE – 15 maja 2019 – mapa pp
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 15 maja 2019 – odpowiedzi pp

2018

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 14 maja 2018 – arkusz pr
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 14 maja 2018 – mapa pr
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 14 maja 2018 – odpowiedzi pr
arkusz – poziom podstawowyCKE – 14 maja 2018 – arkusz pp
mapa – poziom podstawowyCKE – 14 maja 2018 – mapa pp
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 14 maja 2018 – odpowiedzi pp

2017

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 16 maja 2017 – arkusz pr
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 16 maja 2017 – mapa pr
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 16 maja 2017 – odpowiedzi pr
arkusz – poziom podstawowyCKE – 16 maja 2017 – arkusz pp
mapa – poziom podstawowyCKE – 16 maja 2017 – mapa pp
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 16 maja 2017 – odpowiedzi pp

2016

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2016 – arkusz pr
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2016 – mapa pr
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2016 – odpowiedzi pr
arkusz – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2016 – arkusz pp
mapa – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2016 – mapa pp
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2016 – odpowiedzi pp

2015

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2015 – arkusz pr
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2015 – mapa pr
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2015 – odpowiedzi pr
arkusz – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2015 – arkusz pp
mapa – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2015 – mapa pp
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2015 – odpowiedzi pp

2014

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – maj 2014 – arkusz pr
mapa – poziom rozszerzonyCKE – maj 2014 – mapa pr
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – maj 2014 – odpowiedzi pr
arkusz – poziom podstawowyCKE – maj 2014 – arkusz pp
mapa – poziom podstawowyCKE – maj 2014 – mapa pp
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – maj 2014 – odpowiedzi pp

2013

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 14 maja 2013 – arkusz pr
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 14 maja 2013 – mapa pr
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 14 maja 2013 – odpowiedzi pr
arkusz – poziom podstawowyCKE – 14 maja 2013 – arkusz pp
mapa – poziom podstawowyCKE – 14 maja 2013 – mapa pp
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 14 maja 2013 – odpowiedzi pp

2012

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – maj 2012 – arkusz PR
mapa – poziom rozszerzonyCKE – maj 2012 – mapa PR
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – maj 2012 – odpowiedzi PR
arkusz – poziom podstawowyCKE – maj 2012 – arkusz PP
mapa – poziom podstawowyCKE – maj 2012 – mapa PP
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – maj 2012 – odpowiedzi PP
arkusz – poziom rozszerzonyCKE – czerwiec 2012 – arkusz PR
mapa – poziom rozszerzonyCKE – czerwiec 2012 – mapa PR
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – czerwiec 2012 – odpowiedzi PR
arkusz – poziom podstawowyCKE – czerwiec 2012 – arkusz PP
mapa – poziom podstawowyCKE – czerwiec 2012 – mapa PP
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – czerwiec 2012 – odpowiedzi PP

2011

W arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym w zadaniu 12 umieszczono dwa razy ten sam klimatogram. Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt.

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2011 – arkusz PR
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2011 – mapa PR
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2011 – odpowiedzi PR
arkusz – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2011 – arkusz PP
mapa – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2011 – mapa PP
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2011 – odpowiedzi PP

2010

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2010 – arkusz PR
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2010 – mapa PR
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 13 maja 2010 – odpowiedzi PR
arkusz – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2010 – arkusz PP
mapa – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2010 – mapa PP
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 13 maja 2010 – odpowiedzi PP

2009

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 8 maja 2009 – arkusz PR
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 8 maja 2009 – mapa PR
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 8 maja 2009 – odpowiedzi PR od strony nr 13
arkusz – poziom podstawowyCKE – 8 maja 2009 – arkusz PP
mapa – poziom podstawowyCKE – 8 maja 2009 – mapa PP
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 8 maja 2009 – odpowiedzi PP

2008

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 9 maja 2008 – arkusz PR
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 9 maja 2008 – mapa PR
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 9 maja 2008 – odpowiedzi PR
arkusz – poziom podstawowyCKE – 9 maja 2008 – arkusz PP
mapa – poziom podstawowyCKE – 9 maja 2008 – mapa PP
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 9 maja 2008 – odpowiedzi PP

2007

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 10 maja 2007 – arkusz PR
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 10 maja 2007 – mapa PR
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 10 maja 2007 – odpowiedzi PR
arkusz – poziom podstawowyCKE – 10 maja 2007 – arkusz PP
mapa – poziom podstawowyCKE – 10 maja 2007 – mapa PP
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 10 maja 2007 – odpowiedzi PP

2006

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 9 maja 2006 – arkusz PR
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 9 maja 2006 – mapa PR
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 9 maja 2006 – odpowiedzi PR
arkusz – poziom podstawowyCKE – 9 maja 2006 – arkusz PP
mapa – poziom podstawowyCKE – 9 maja 2006 – mapa PP
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 9 maja 2006 – odpowiedzi PP

2005

arkusz – poziom rozszerzonyCKE – 16 maja 2005 – arkusz PR
mapa – poziom rozszerzonyCKE – 16 maja 2005 – mapa PR
załącznik – poziom rozszerzonyCKE – 16 maja 2005 – załącznik PR
odpowiedzi – poziom rozszerzonyCKE – 16 maja 2005 – odpowiedzi PR
arkusz – poziom podstawowyCKE – 16 maja 2005 – arkusz PP
mapa – poziom podstawowyCKE – 16 maja 2005 – mapa PP
załącznik – poziom podstawowyCKE – 16 maja 2005 – załącznik PP
odpowiedzi – poziom podstawowyCKE – 16 maja 2005 – odpowiedzi PP