Pan od geografii

Pan od geografii

praktyczna strona geografii

Dane przestrzenne

Znajdziesz tu linki do darmowych danych przestrzennych (lista w opracowaniu):

Podział fizycznogeograficzny
Mezoregiony fizycznogeograficzne. Podział z 2018 roku. Aby pobrać dane należy pod pierwszym artykułem Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data kliknąć w Supplementary file. Kliknij TUTAJ

Natural Earth Data
Na stronie https://www.naturalearthdata.com (kliknij TUTAJ) w zakładce download można pobrać dane fizyczne i kulturowe dla całego świata. Rzeki, jeziora, batymetria, obszary zlodowaceń, kraje, granice, obszary sporne, drogi, koleje, lotniska, porty, siatki kartograficzne i wiele wiele innych. Dane dostępne są w trzech skalach – 1:110 000 000, 1:50 000 000 oraz 1:10 000 000.

OpenStreetMap
Dane można pobrać na kilka sposobów.
Wykorzystując wtyczkę QuickOSM dla QGIS
Serwis OpenStreetMap Browser
Serwis Geofabric.de

Dane statystyczne
Portal geostatystyczny – mało intuicyjna nawigacja. Szczegóły pobrania wkrótce.
Bank Danych Lokalnych – ogromna liczba danych statystycznych