GIS w szkole

Projekt „GIS w szkole” powstał w celu promocji Systemów Informacji Geograficznej wśród uczniów szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych. Prognozuje się, że w przyszłości umiejętność używania narzędzi GIS będzie jedną z kluczowych kompetencji, tak jak dzisiaj umiejętność programowania. Znajdziesz tu kursy w oparciu o program QGIS, czyli darmowe oprogramowanie open source, zgodne z podstawą programową jak również przypomnisz sobie matematyczne podstawy geografii oraz podstawową wiedzę z kartografii.

Uwaga! Projekt jest w początkowej fazie rozwoju. Na tyle ile mi pozwala mój wolny czas rozwijam stronę, ale z dnia na dzień jest coraz bardziej funkcjonalna.

Kliknij w poniższą grafikę, aby przenieść się na stronę projektu.