Pan od geografii

Pan od geografii

praktyczna strona geografii

Kierunki

Skończyłeś klasę o profilu geograficznym? Piszesz maturę z geografii i zastanawiasz się co dalej?
Przygotowałem dla ciebie listę kierunków, które możesz studiować z geografią na maturze. Jak widzisz lista jest dość obszerna, dlatego w przyszłości planuję podzielić je na kategorie. Masz swój wybór? Daj znać w komentarzu.

Będzie mi niezwykle miło, jeśli podeślesz linka do tej strony. Może komuś pomoże to w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej 😉

 

Lista kierunków:

Administracja

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Akwakultura – biznes i technologia

Amerykanistyka

Analityka gospodarcza

Analiza i kreowanie trendów

Anglistyka

Archeologia

Architektura informacji

Architektura krajobrazu

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Astronomia

Audiofonologia

Bezpieczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bioinżynieria produkcji żywności

Biologia

Biznes chemiczny

Budownictwo

Chemia

Dietetyka

Dowodzenie

Dyplomacja

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i nowe media

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja techniczno-artystyczna

Ekologiczne źródła energii

Ekonomia

Elektronika i telekomunikacja

Elektroradiologia

Elektrotechnika

Energetyka

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Etnofilologia kaszubska

Etnologia

Etnologia – antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

Filologia angielska

Filologia francuska

Filologia germańska

Filologia hiszpańska

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia polska

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia szwedzka

Filozofia

Finance and Accounting

Finanse i rachunkowość

Finanse publiczne i podatki

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Finanse, inwestycje i rachunkowość

Fizjoterapia

Fizyka

Gastronomia – sztuka kulinarna

Geodezja i kartografia

Geofizyka

Geografia

Geografia i gospodarka przestrzenna

Geoinformacja

Geoinformatyka

Geoinżynieria i górnictwo otworowe

Geologia

Geologia stosowana

Geoturystyka

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka turystyczna

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Grafika reklamowa i multimedia

Historia

Historia sztuki

Iberystyka

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informatyka

Informatyka i ekonometria

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe

Innowacyjna gospodarka

International Business

International Relations

Inżynieria ekologiczna

Inżynieria geologiczna

Inżynieria górnicza

Inżynieria i analiza danych

Inżynieria i monitoring środowiska

Inżynieria i ochrona środowiska

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

Inżynieria informacji

Inżynieria kształtowania środowiska

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych

Inżynieria materiałowa

Inżynieria metali nieżelaznych

Inżynieria naftowa i gazownicza

Inżynieria procesów odlewniczych

Inżynieria produkcji i jakości

Inżynieria przetwórstwa żywności

Inżynieria środowiska

Italianistyka

Japonistyka

Journalism and New Media

Judaistyka

Kierunek prawno-ekonomiczny

Kogniwistyka

Komparatystyka literacko-kulturowa

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

Komunikacja i psychologia w biznesie

Komunikacja wizerunkowa

Koreanistyka

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Kryminologia

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo międzynarodowe

Latynoamerykanistyka

Leśnictwo

Lingwistyka dla biznesu

Lingwistyka w biznesie

Logistyka

Logopedia ogólna i kliniczna

Lotnictwo

Management

Matematyka

Materiały i technologie metali nieżelaznych

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Medioznawstwo

Metalurgia

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

Migracje międzynarodowe

Militarioznawstwo

Nauki o polityce

Nauki o rodzinie

Nawigacja

Niderlandystyka

Niemcoznawstwo

Obronność

Oceanografia

Oceanotechnika

Ocena dóbr kultury

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Organizacja opieki nad osobą starszą

Pedagogika

Pedagogika medialna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Pielęgniarstwo

Politologia

Polityka społeczna

Położnictwo

Prawo

Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego

Prawo i finanse

Prawo kanoniczne

Produkcja medialna

Psychologia

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia zdrowia

Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Rachunkowość i finanse biznesu

Ratownictwo medyczne

Recykling i metalurgia

Relacje międzykulturowe

Religioznawstwo

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Rolnictwo

Rosjoznawstwo

Rybactwo

Sinologia

Skandynawistyka

Slawistyka

Sociology

Socjologia

Sport i wellness

Stosunki międzynarodowe

Studia afrykańskie

Studia bałkańskie

Studia bliskowschodnie

Studia eurazjatyckie

Studia europejskie

Studia matematyczno-przyrodnicze

Studia miejskie

Studia nad Azją Centralną

Studia nad Azją Południowo-Wschnodnią

Studia nad Chinami

Studia nad Indiami i Azją Południową

Studia nad Japonią

Studia nad Koreą

Studia skandynawsko-bałtyckie

Studia śródziemnomorskie

Studia wschodnie

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologie cyfrowe i animacje kultury

Teologia

Terapia zajęciowa

Tourism Management

Towaroznawstwo

Transport

Transport morski

Turystyka

Turystyka historyczna

Turystyka i rekreacja

Turystyka religijna

Tworzywa i technologie motoryzacyjne

Wojskoznawstwo

Zarządzanie

Zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Zarządzanie informacją

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Zarządzanie kulturą i mediami

Zarządzanie projektami społecznymi

Zarządzanie publiczne

Zdrowie publiczne

Zootechnika

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Business Linguistics

Criminology and Criminal Justice

Cultural Communication

Earth Sciences in a Changing World

Finance and International Investment

Financial Analyst

Intercultural and Business Relations in Europe