Lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej znajdują się głównie na obszarze:

  • Europy,
  • Ameryki Północnej
  • Azji

Niewielkie obszary występowania możemy znaleźć również w Ameryce Południowej oraz Australii

Ryc. Występowanie lasów liściastych na świecie (źródło: 1. )

Opady występują tu cały rok, chociaż ich ilość nie wszędzie jest jednakowa. Wartości temperatury tu panująca są zarówno dodatnie, jak i ujemne, choć nie osiągają wartości ekstremalnych. Amplituda (różnica pomiędzy wartościami maksymalnymi: dodatnią i ujemną) zależy od odległości od Oceanu. Bliskość wód zmniejsza amplitudę temperatury, im głębiej w ląd tym różnice wartości temperatury są większe.

Charakterystyczne dla klimatu umiarkowanego jest występowanie czterech pór roku: wiosny, lata, jesieni oraz zimy. Zmiany te powodują znaczne różnice w krajobrazie.

Występowanie pór roku wymusza na roślinach konieczność przystosowania się do panujących warunków. Wiosną, kiedy średnia temperatura przekroczy 5°C, rośliny zaczynają wegetację. Zanim pojawią się liście na drzewach runo leśne jest dobrze doświetlone przez Słońce i tam zaczyna się wiosenny rozkwit roślin. Później liście pojawiają się na pozostałych roślinach, korony drzew stają stają się gęste i ograniczają dopływ promieni słonecznych
Gdy zbliża się się zima, rośliny przygotowują się do mrozów zrzucając liście.


Wegetacja – okres wzrostu i rozwoju roślin


Flora i fauna

Rośliny charakterystyczne dla lasu strefy umiarkowanej to m.in.: brzoza, olcha, lipa, buk, dąb, wierzba, klon, wiąz oraz topola. W lesie można również spotkać dziko rosnące poziomki oraz jeżyny, dobrze nam wszystkim jagody – czyli borówkę czernicę oraz  grzyby (podgrzybki, borowiki, kurki jak również trujące muchomory czy borowiki szatańskie)

 

Las strefy umiarkowanej jest również bogaty w faunę. Można tu natknąć się na lisy, wilki, rysie, dziki, jeże, dzięcioły a w niektórych obszarach spotkamy niedźwiedzia.

Piętra roślinne w lesie

korony drzew – najwyższe piętro w lesie o wysokości do 40 m. Gęste korony zatrzymują większość światła słonecznego

podszyt – piętro obejmujące młode drzewa oraz krzewy o wysokości do ok. 5 m.

runo leśne- niskie piętro o wysokości zaledwie kilkunastu cm. Obejmuje między innymi mchy oraz grzyby

ściółka – najniższe piętro lasu. Znajdują się du opadłe i zeschnięte liście, igły drzew oraz szczątki organiczne

Drzewa zrzucając co roku liście sprzyjają rozwojowi warstwy organicznej gleby, czyli użyźniają ją. Człowiek nie pozostał obojętny wobec tego, że na obszarach leśnych wykształciły się bardzo żyzne gleby. Osiadły tryb życia i rozwój rolnictwa sprzyjał wycinaniu lasów i przekształcania naturalnego krajobrazu leśnego w kulturowy (rolniczy).

Roztocze, Łąka, Pole, Lato, Wakacje, Pogoda, Przyroda

Karol Kubak

Wszystkie grafiki są mojego autorstwa chyba, że podano inaczej. Dozwolone kopiowanie i zamieszczanie w opracowaniach wyłącznie w celach niekomercyjnych z zaznaczeniem autorstwa oraz źródła pochodzenia (blog).

źródła grafik:

  1. Terpsichores / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biome_map_04.svg )
  2. źródła zdjęć do grafik: pixabay.com

Przeczytaj również: