Łysica nie jest już najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich. Co więcej, ma inną wysokość niż do tej pory sądzono. Oficjalnie w Państwowym Zasobie Geodezyjnym najwyższym szczytem jest już Góra Agata.

Do niedawna wszyscy uczyliśmy się, że najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich jest Łysica o wysokości 612 m n.p.m. (dokładnie 611,8 m n.p.m.) i taki szczyt zdobywaliśmy. Jednak badania przeprowadzone przez naukowców z Katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami Politechniki Świętokrzyskiej – dra1 Macieja Hajdukiewicza i dra inż. Ihora Romanyshyna wykazały, że szczyt faktycznie ma 613,31 m n.p.m. Co więcej wschodni wierzchołek, oddalony o około 700 m, czyli Góra Agata zwana potocznie Zamczyskiem jest o ponad pół metra wyższy i znajduje się na wysokości 613,96 m n.p.m., co daje mu pierwsze miejsce i miano najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich. Do tej pory to Łysica należała do „Korony Gór Polskich”, czyli najwyższych szczytów pasm górskich w kraju.

Badania zostały wykonane dwiema niezależnymi metodami. Przy pomocy GPS oraz pomiarów niwelacyjnych. Po publikacji w czasopiśmie naukowym badania zostały powtórzone z uprawnionym geodetą aby Świętokrzyski Park Narodowy mógł uregulować formalnie czyli zarejestrować nowe wartości wierzchołków Łysicy i Góry Agaty w Państwowym Zasobie Geodezyjnym.

Oficjalnie mamy nowy szczyt Gór Świętokrzyskich i zmiany wysokości dwóch szczytów:

Góra Agata – najwyższy szczyt GŚ, wysokość: 613,96 m n.p.m.;
współrzędne:50°53′21″N   20°54′20″E

Łysica – 613,31 m n.p.m.;

 

 

 

 

Literatura:

  1. Hajdukiewicz M., Romanyshyn I. Oszacowanie dokładności punktów wysokościowych na NMT masywu Łysicy z pomiarów ALS. Structure and Enviroment vol. 9, 2/2017: 125 -132.
  2. Hajdukiewicz M., Romanyshyn I. Pomiar wysokościowy Góry Łysicy w kontekście weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznych. Structure and Enviroment vol. 11, 2/2019: 153 -164.

 

Karol Kubak

 

1Tak, to nie jest błąd. W języku polskim tytuł doktora też się odmienia. Czyli to jest dr Maciej (doktor Maciej), ale nie ma dra Macieja (doktora Macieja). Chociaż w dalszym ciągu powszechnie używa się skrótu dr niezależnie od przypadku