Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Politechnika Śląska w Gliwicach

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki studiów z geografią na maturze:

Analityka biznesowa

Geodezja i kartografia

Geoinformatyka i geologia środowiskowa

Geoinżynieria i eksploatacja surowców

Inżynieria bezpieczeństwa

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Socjologia

Zarządzanie