Klimat się zmienia. Ale czy to zmiany naturalne czy spowodowane przez człowieka?

Naturalne zmiany były i zawsze będą. Najlepszym przykładem jest precesja Ziemi. Oś Ziemska nie jest stała, ale również robi obrót o 360 stopni. Taki ruch trwa 26 tys. lat. Połowa – 13 tys. lat. Tak się składa, że podczas ostatniej epoki lodowcowej Ziemia była inaczej odwrócona do Słońca (ale o tym może kiedyś inny wpis). Wędrówka kontynentów powoduje, że gatunki muszą przystosować się do zmian (ale jest to niezwykle powolny proces). Są wybuchy wulkanów, które wyrzucają taką ilość pyłów i gazów ile my, ludzie produkujemy przez rok czy więcej czasu. Ale nie ma wątpliwości, że te naturalne zmiany wzmagane są przez działania człowieka. Nadmierna emisja spalin, tony wytwarzanych śmieci i odpadów.  To tylko niektóre przykłady nadmiernej presji na środowisko. Cierpi na tym wiele gatunków roślin i zwierząt.

Rada Wydziału Biologii UJ zwraca uwagę na konieczność działań, które należy podjąć zarówno lokalnie, regionalnie jak i globalnie aby przeciwdziałać skutkom kryzysu klimatycznego i ekologicznego.

Nawet, jeśli nie jesteśmy urzędnikami mającymi wpływ na decyzje to my, obywatele wybieramy rządzących, którzy podejmują decyzje. Mamy wpływ na rozpowszechnianie się prawdziwych informacji i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pseudonauki.

https://wb.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_dfCQFl8WvJhE/41643/143050723?fbclid=IwAR3Qqck7xBo1FUr7qqzQ0t9E7dxTwEIObBMqIrmJw18QOtRNDBFSxkJ31f0