Alexander von Humboldt, prekursor geografii fizycznej badającej zjawiska przyrodnicze jak klimat, wody, gleby czy rzeźbę terenu. Karol Ritter, prekursor geografii społeczno-ekonomicznej badającej przestrzenne zróżnicowanie społeczeństwa i gospodarki oraz ich wzajemne oddziaływanie ze środowiskiem przyrodniczym.

Z polskich nazwisk warto wymienić Wincentego Pola, ojca geografii polskiej (objął pierwszą w Polsce a drugą na świecie katedrę geografii), Eugeniusza Romera, twórcę nowoczesnej kartografii polskiej czy geografa i pedagoga Wacława Nałkowskiego. Nie mówiąc już o wielu współczesnych geografach, którzy badają środowisko przyrodnicze, procesy społeczno-gospodarcze oraz edukują kolejne pokolenia.

Dzięki nim wiemy coraz więcej o otaczającym nas świecie, rozumiemy go i jesteśmy świadomi naszego wpływu na Ziemię ale i jej wpływu na nas ludzi. To dzięki nim możemy przekształcać środowisko w sposób mądry i odpowiedzialny a także chronić to co najcenniejsze.

Geografowie analizując występowanie powodzi, prognozując pogodę (w tym zjawiska ekstremalne), badając zmiany klimatu w bezpośredni sposób przyczyniają się do poprawy naszego bezpieczeństwa teraz i w przyszłości.

Dzisiaj, 4 kwietnia 2020 roku obchodzimy święto tych cichych bohaterów dnia codziennego – Światowy Dzień Geografa.