Zadanie dnia #12

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Zadanie 11.2. (0-1)

Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów. Numerami od 1. do 4. oznaczono wybrane prądy morskie.

Jeden z prądów przedstawionych na mapie jest prądem kompensacyjnym, gdyż odprowadza w przeciwnym kierunku nadmiar wód nagromadzonych przez prądy na półkuli północnej i południowej wywołane pasatami. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Prąd kompensacyjny oznaczono na mapie numerem

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

<< Zadanie dnia #11 | Zadanie dnia #13 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Zadanie dnia #10

Zadanie 10.5. (0−1)
arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Przez obszar przedstawiony na siatce kartograficznej, w pewnym okresie roku, przebiega równoleżnikowo strefa zbieżności pasatów.
Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.
Zjawiskiem charakterystycznym dla strefy zbieżności pasatów jest

Odpowiedź na następnej stronie

Zadanie dnia #9

Zadanie 10.4, arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Przyjmij, że Słońce góruje w zenicie w miejscu oznaczonym literą E.

Oblicz wysokość górowania Słońca w tym samym momencie w miejscu oznaczonym na rysunku literą B oraz podaj stronę nieba, po której w tym dniu w miejscu B występuje górowanie Słońca. Zapisz obliczenia. Obliczenia:

Wysokość górowania Słońca: ………………….

Słońce góruje po …………………………………….. stronie nieba.

Odpowiedź na następnej stronie: