2017

Zadanie dnia #5

arkusz maturalny z 2017 r., źródło: CKE Zadanie 36. (0-1)Na mapie politycznej Europy oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane państwa. Poniżej opisano główne cele dwóch organizacji międzynarodowych mających swoje siedziby w Brukseli. Do tych organizacji należą niektóre z państw zaznaczonych na mapie. A. Ta organizacja zrzesza państwa europejskie, a jej celem jest rozwój ekonomiczny […]

, , ,

zadanie dnia #4

arkusz maturalny z 2017 r., źródło: CKE Zadanie 33. (0-2)Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami. W planie zagospodarowania tego terenu wyznaczono trzy lokalizacje osiedla domów jednorodzinnych i oznaczono je numerami od 1 do 3, ale tylko jedna z nich będzie przeznaczona pod zabudowę. Lokalizacja dwóch pozostałych została uznana za niekorzystną dla budownictwa mieszkalnego. […]

, , ,