Zadanie dnia #5

12 sierpnia 2020 Karol 0

arkusz maturalny z 2017 r., źródło: CKE Zadanie 36. (0-1)Na mapie politycznej Europy oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane państwa. Poniżej opisano główne cele […]

zadanie dnia #4

11 sierpnia 2020 Karol 0

arkusz maturalny z 2017 r., źródło: CKE Zadanie 33. (0-2)Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami. W planie zagospodarowania tego terenu wyznaczono trzy lokalizacje […]