Zadanie dnia #3

Zadanie 7, arkusz maturalny 2008 r., źródło: CKE

Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów.

Zadanie 7.1. (0-1)

Który z punktów – 1 czy 2 – porusza się z większą prędkością liniową wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi? Uzasadnij odpowiedź.

Z większą prędkością liniową porusza się punkt ………

Uzasadnienie::………

Zadanie 7.2. (0-1)

W którym punkcie – 1 czy 2 – wysokość, na której góruje Słońce 22 czerwca, jest większa? Uzasadnij odpowiedź

Wysokość Słońca w momencie górowania jest większa w punkcie……..

Uzasadnienie:…….

Odpowiedź:

Czytaj dalej Zadanie dnia #3