2018

Zadanie dnia #3

Zadanie 7, arkusz maturalny 2008 r., źródło: CKE Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów. Zadanie 7.1. (0-1) Który z punktów – 1 czy 2 – porusza się z większą prędkością liniową wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi? Uzasadnij odpowiedź. Z większą prędkością liniową porusza się punkt ……… Uzasadnienie::……… Zadanie 7.2. (0-1) W którym punkcie […]

, ,