geografia ekonomiczna

Światowy Dzień Geografa

Alexander von Humboldt, prekursor geografii fizycznej badającej zjawiska przyrodnicze jak klimat, wody, gleby czy rzeźbę terenu. Karol Ritter, prekursor geografii społeczno-ekonomicznej badającej przestrzenne zróżnicowanie społeczeństwa i gospodarki oraz ich wzajemne oddziaływanie ze środowiskiem przyrodniczym. Z polskich nazwisk warto wymienić Wincentego Pola, ojca geografii polskiej (objął pierwszą w Polsce a drugą na świecie katedrę geografii), Eugeniusza […]

, , ,

Handel – wolny czy sprawiedliwy?

Sprawiedliwy handel budzi w naszym kraju coraz większe zainteresowanie. W myśl tej idei człowiek jest ważniejszy od zysku. A więc cały obrót dobrami oparty jest o wzajemne poszanowanie, odpowiednie wynagrodzenie, równe traktowanie. Zestawiany jest najczęściej z wolnym handlem. Handel wolny znamy z naszego codziennego życia. Możemy iść do sklepu i kupić praktycznie wszystko co chcemy, […]

, , , , ,