geografia fizyczna

Światowy Dzień Geografa

Alexander von Humboldt, prekursor geografii fizycznej badającej zjawiska przyrodnicze jak klimat, wody, gleby czy rzeźbę terenu. Karol Ritter, prekursor geografii społeczno-ekonomicznej badającej przestrzenne zróżnicowanie społeczeństwa i gospodarki oraz ich wzajemne oddziaływanie ze środowiskiem przyrodniczym. Z polskich nazwisk warto wymienić Wincentego Pola, ojca geografii polskiej (objął pierwszą w Polsce a drugą na świecie katedrę geografii), Eugeniusza […]

, , ,

Tropikalne noce i miejska wyspa ciepła

Gorąco, 35ºC. Marzysz o chłodzie wieczornej pory. Masz nadzieję, że trochę się schłodzi, a tu 24ºC. Tropikalna noc. Tropikalna nie tylko dlatego, że jest tak ciepło. Tym mianem określa się noce, podczas których temperatura jest powyżej 20ºC. Związane są z falami upałów spowodowanymi obecnością układu wysokiego ciśnienia nad Europą Środkowo-Wschodnią. Dzięki temu napływa do nas […]

, , ,