Zadanie dnia #13

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE
Barwny załącznik

Zadanie 12. (0-1)

Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii (w metrach) po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia (strona II barwnego materiału źródłowego).

Poniżej przedstawiono wybrane informacje o zlodowaceniach plejstoceńskich w Europie.

Materiał źródłowy do zadania 12.

Na podstawie: P. Papińska, E. Czubla, Geografia fizyczna, Warszawa 2002.

Na podstawie mapy, którą zamieszczono powyżej, oraz barwnej mapy wyjaśnij zróżnicowanie podniesienia się Skandynawii po ustąpieniu lądolodu. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

<< Zadanie dnia #12 | Zadanie dnia #14 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Zadanie dnia #12

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Zadanie 11.2. (0-1)

Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów. Numerami od 1. do 4. oznaczono wybrane prądy morskie.

Jeden z prądów przedstawionych na mapie jest prądem kompensacyjnym, gdyż odprowadza w przeciwnym kierunku nadmiar wód nagromadzonych przez prądy na półkuli północnej i południowej wywołane pasatami. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Prąd kompensacyjny oznaczono na mapie numerem

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

<< Zadanie dnia #11 | Zadanie dnia #13 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Po co uczyć się geografii?

Geografia towarzyszy i towarzyszyła nam od szkoły podstawowej, nawet przed reformą – na lekcjach środowiska w klasach 1-3 bądź przyrody 4-6 poznawaliśmy elementy środowiska geograficznego, uczyliśmy się korzystania z mapy. Obecnie 4 klasa szkoły podstawowej uczy się przyrody, natomiast już od klasy 5 jest wprowadzana geografia. Po co więc przez tyle lat się jej uczyć?

Czytaj dalej Po co uczyć się geografii?