GIS

Zakładka związana z koronawirusem w geoportalu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w związku z pandemią koronawirusa wprowadził dodatkową zakładkę Koronawirus. Znajdziemy tu wiele ważnych informacji a co najważniejsze z pewnego, zaufanego źródła. Poszczególne warstwy przedstawiają: zachorowania na  chorobę COVID-19 pokazaną za pomocą kartogramu z etykietami (kartogram to w dużym uproszczeniu rodzaj mapy pokazującej jakieś zjawisko, jego intensywność za pomocą barw lub […]

, , , , ,

Podział fizycznogeograficzny Polski – nowe mezoregiony

Jerzy Kondracki opracował w 2 połowie XX wieku podział Polski na regiony. Na obszarze Polski wyróżnił 3 Megaregiony: Pozaalpejska Europa Środkowa, Region Karpacki oraz Niż Wschodnioeuropejski. Megaregiony dzielą się z kolei na 7 prowincji, dalej na podprowincje i makroregiony. Najbardziej szczegółowy podział to mezoregiony. Problem polegał na tym, że mapa była wykonana w skali przeglądowej […]

, , , ,