góry

Turystyka i ochrona środowiska – czy da się to połączyć?

Już są. Tatrzański Park Narodowy opublikował na swojej stronie dane statystyczne dotyczące sprzedaży biletów w 2019 roku. Dane powinny skłonić do refleksji na temat sensu istnienia parków narodowych i ich zadań. Turystyka i ochrona środowiska są obszarami, które niezwykle trudno jest połączyć. Pierwsza oczekuje jak największej liczby osób przyjeżdżających do nas, druga z kolei chciałaby […]

, , , , , ,

Co oznaczają kolory szlaków?

Wychodząc w teren, staramy dotrzeć w konkretne miejsce. Niestety, często mnogość ścieżek mogłaby nas zmylić. Na obszarach chronionych, część ścieżek przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników parków krajobrazowych czy narodowych. Wchodzenie na nie wiąże się z zakłóceniem spokoju dzikich zwierząt a tym samym (czasem niemałymi) karami za wchodzenie tam, gdzie jest zakaz. W tym celu szlaki […]

, ,