No Image

Zadanie dnia # 22

19 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym z polskich jezior.

No Image

Zadanie dnia #21

9 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym z polskich jezior. Jezioro pochodzenia wytopiskowego leży […]

No Image

Zadanie dnia #20

8 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE, załącznik do arkusza Zadanie 16.2. (0-1)Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny Przyjmij, że na obszarze, którego budowę geologiczną […]

No Image

Zadanie dnia #19

7 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE; załącznik do arkusza Zadanie 16.1. (0-2)Przyporządkuj nazwom zwierząt podanych w tabeli numery fotografii, na których przedstawiono ich skamieniałości, […]

No Image

Zadanie dnia #18

6 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r, CKE Zadanie 15. (0–1) Na wykresie przedstawiono przebieg w roku hydrologicznym (ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji) średnich miesięcznych wartości […]

No Image

Zadanie dnia #17

5 października 2020 Karol 0

Źródło: arkusz maturalny z 2015 r., zadanie 14., CKE, barwny załącznik do matury Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie jednego […]

No Image

Zadanie dnia #13

2 września 2020 Karol 0

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKEBarwny załącznik Zadanie 12. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii (w […]

No Image

Zadanie dnia #12

1 września 2020 Karol 0

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Zadanie 11.2. (0-1) Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów. Numerami od 1. do 4. […]