korepetycje z geografii

Zadanie dnia #21

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym z polskich jezior. Jezioro pochodzenia wytopiskowego leży w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na północ od największego jeziora w Polsce, z którym jest połączone wąskim przesmykiem. Ma kształt zbliżony do koła. Jego powierzchnia wynosi 680 ha, a maksymalna […]

, , , , , ,

Zadanie dnia #20

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE, załącznik do arkusza Zadanie 16.2. (0-1)Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny Przyjmij, że na obszarze, którego budowę geologiczną zilustrowano na przekroju geologicznym, znaleziono skamieniałości przedstawione na fotografiach. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa. Skamieniałość przedstawiona na […]

, , , , , ,

Zadanie dnia #19

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE; załącznik do arkusza Zadanie 16.1. (0-2)Przyporządkuj nazwom zwierząt podanych w tabeli numery fotografii, na których przedstawiono ich skamieniałości, oraz nazwy okresów lub epok geologicznych, w których te zwierzęta żyły. Uzupełnij tabelę. kambr kreda paleocen plejstocen << zadanie dnia #18 | zadanie dnia 20 >> Odpowiedź na następnej stronie:

, , , , , ,

Zadanie dnia #17

Źródło: arkusz maturalny z 2015 r., zadanie 14., CKE, barwny załącznik do matury Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie jednego z elementów charakteryzujących zróżnicowanie warunków klimatycznych w Polsce (strona II barwnego materiału źródłowego).

, , , , , ,

Previous Posts