mapa

Polska z satelity: powstała mapa pokrycia terenu Polski

Powstała mapa pokrycia terenu Polski. Opracowana jest na podstawie zdjęć z satelity Sentinel-2 zarejestrowanych w 2020 r. Rozdzielczość przestrzenna mapy to 10 m. Przygotowano ją automatycznie z wykorzystaniem uczenia maszynowego – informuje Polska Agencja Kosmiczna. Przetworzenie bazuje na serii zdjęć zarejestrowanych w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r., kiedy występowało zachmurzenie mniejsze […]

, ,

Podział fizycznogeograficzny Polski – nowe mezoregiony

Jerzy Kondracki opracował w 2 połowie XX wieku podział Polski na regiony. Na obszarze Polski wyróżnił 3 Megaregiony: Pozaalpejska Europa Środkowa, Region Karpacki oraz Niż Wschodnioeuropejski. Megaregiony dzielą się z kolei na 7 prowincji, dalej na podprowincje i makroregiony. Najbardziej szczegółowy podział to mezoregiony. Problem polegał na tym, że mapa była wykonana w skali przeglądowej […]

, , , ,