Zadanie 2.1/2020

26 stycznia 2021 Redakcja 0

Źródło: arkusz maturalny z 2020 r., CKE << Zadanie 1/2020 | Odpowiedź oraz schemat punktowania na następnej stronie: