Zadanie dnia #21

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE

Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym z polskich jezior.

Jezioro pochodzenia wytopiskowego leży w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na północ od największego jeziora w Polsce, z którym jest połączone wąskim przesmykiem. Ma kształt zbliżony do koła. Jego powierzchnia wynosi 680 ha, a maksymalna głębokość dochodzi do 3 metrów. Jest jeziorem eutroficznym. Jego brzegi są płaskie, podmokłe i porośnięte gęstą roślinnością. Nad wodą rośnie szuwar trzcinowy z pałką i oczeretem, wokół którego występują torfowiska oraz zbiorowiska łąkowe, a po południowej i wschodniej stronie jeziora miejscami rosną olsy. Obszar jeziora wraz ze strefą przybrzeżną jest jednym z obiektów w Polsce wpisanych na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.
Na podstawie: www.naukawpolsce.pap.pl

Zadanie 17.1. (0-1)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Drzewem charakterystycznym dla zbiorowiska leśnego, które w Polsce występuje między innymi na brzegach opisanego jeziora, jest

A. buk B. grab C. lipa D. olcha

<< zadanie dnia #20 | zadanie dnia #22 >>

Odpowiedź i schemat punktowania na następnej stronie:

Zadanie dnia #20

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE, załącznik do arkusza

Zadanie 16.2. (0-1)
Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny

Przyjmij, że na obszarze, którego budowę geologiczną zilustrowano na przekroju geologicznym, znaleziono skamieniałości przedstawione na fotografiach.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.

Skamieniałość przedstawiona na fotografii 1. znajdowała się w skałach występujących na powierzchni ziemi. P F
Szczątki organizmu przedstawione na fotografii 2. znajdowały sięw najmłodszej warstwie skalnej, spośród zaznaczonych na przekroju, występującej na obszarze zrębu tektonicznego i w jego sąsiedztwie. P F
Skamieniałość przedstawiona na fotografii 3. znajdowała się w skałach starszych niż kenozoiczne. P F

<< zadanie dnia #19 | zadanie dnia #21 >>

Odpowiedź i schemat punktowania na następnej stronie:

Zadanie dnia #13

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE
Barwny załącznik

Zadanie 12. (0-1)

Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii (w metrach) po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia (strona II barwnego materiału źródłowego).

Poniżej przedstawiono wybrane informacje o zlodowaceniach plejstoceńskich w Europie.

Materiał źródłowy do zadania 12.

Na podstawie: P. Papińska, E. Czubla, Geografia fizyczna, Warszawa 2002.

Na podstawie mapy, którą zamieszczono powyżej, oraz barwnej mapy wyjaśnij zróżnicowanie podniesienia się Skandynawii po ustąpieniu lądolodu. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

<< Zadanie dnia #12 | Zadanie dnia #14 >>

Odpowiedź na następnej stronie: