matura

Zadanie 1/2020

źródło: arkusz maturalny z 2020 r., CKE, Zadanie 1. (0–1)Zadanie wykonaj na podstawie zdjęcia satelitarnego, na którym przedstawiono oświetloną i nieoświetloną promieniami słonecznymi część Europy i Afryki, wykonanego w wybranym dniu maja (strona I barwnego materiału źródłowego). Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jedną z odpowiedzi 1–4. Na fotografii przedstawiono sytuację, w której […]

, , , ,

Zadanie dnia #21

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym z polskich jezior. Jezioro pochodzenia wytopiskowego leży w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na północ od największego jeziora w Polsce, z którym jest połączone wąskim przesmykiem. Ma kształt zbliżony do koła. Jego powierzchnia wynosi 680 ha, a maksymalna […]

, , , , , ,

Zadanie dnia #20

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE, załącznik do arkusza Zadanie 16.2. (0-1)Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny Przyjmij, że na obszarze, którego budowę geologiczną zilustrowano na przekroju geologicznym, znaleziono skamieniałości przedstawione na fotografiach. Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa. Skamieniałość przedstawiona na […]

, , , , , ,

Zadanie dnia #19

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE; załącznik do arkusza Zadanie 16.1. (0-2)Przyporządkuj nazwom zwierząt podanych w tabeli numery fotografii, na których przedstawiono ich skamieniałości, oraz nazwy okresów lub epok geologicznych, w których te zwierzęta żyły. Uzupełnij tabelę. kambr kreda paleocen plejstocen << zadanie dnia #18 | zadanie dnia 20 >> Odpowiedź na następnej stronie:

, , , , , ,

Zadanie dnia #17

Źródło: arkusz maturalny z 2015 r., zadanie 14., CKE, barwny załącznik do matury Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie jednego z elementów charakteryzujących zróżnicowanie warunków klimatycznych w Polsce (strona II barwnego materiału źródłowego).

, , , , , ,

Zadanie dnia #12

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Zadanie 11.2. (0-1) Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów. Numerami od 1. do 4. oznaczono wybrane prądy morskie. Jeden z prądów przedstawionych na mapie jest prądem kompensacyjnym, gdyż odprowadza w przeciwnym kierunku nadmiar wód nagromadzonych przez prądy na półkuli północnej i południowej wywołane pasatami. […]

, , , , , , ,

Previous Posts