Zadanie dnia #21

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE

Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym z polskich jezior.

Jezioro pochodzenia wytopiskowego leży w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na północ od największego jeziora w Polsce, z którym jest połączone wąskim przesmykiem. Ma kształt zbliżony do koła. Jego powierzchnia wynosi 680 ha, a maksymalna głębokość dochodzi do 3 metrów. Jest jeziorem eutroficznym. Jego brzegi są płaskie, podmokłe i porośnięte gęstą roślinnością. Nad wodą rośnie szuwar trzcinowy z pałką i oczeretem, wokół którego występują torfowiska oraz zbiorowiska łąkowe, a po południowej i wschodniej stronie jeziora miejscami rosną olsy. Obszar jeziora wraz ze strefą przybrzeżną jest jednym z obiektów w Polsce wpisanych na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.
Na podstawie: www.naukawpolsce.pap.pl

Zadanie 17.1. (0-1)

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Drzewem charakterystycznym dla zbiorowiska leśnego, które w Polsce występuje między innymi na brzegach opisanego jeziora, jest

A. buk B. grab C. lipa D. olcha

<< zadanie dnia #20 | zadanie dnia #22 >>

Odpowiedź i schemat punktowania na następnej stronie:

Zadanie dnia #20

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE, załącznik do arkusza

Zadanie 16.2. (0-1)
Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny

Przyjmij, że na obszarze, którego budowę geologiczną zilustrowano na przekroju geologicznym, znaleziono skamieniałości przedstawione na fotografiach.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.

Skamieniałość przedstawiona na fotografii 1. znajdowała się w skałach występujących na powierzchni ziemi. P F
Szczątki organizmu przedstawione na fotografii 2. znajdowały sięw najmłodszej warstwie skalnej, spośród zaznaczonych na przekroju, występującej na obszarze zrębu tektonicznego i w jego sąsiedztwie. P F
Skamieniałość przedstawiona na fotografii 3. znajdowała się w skałach starszych niż kenozoiczne. P F

<< zadanie dnia #19 | zadanie dnia #21 >>

Odpowiedź i schemat punktowania na następnej stronie:

Zadanie dnia #12

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Zadanie 11.2. (0-1)

Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów. Numerami od 1. do 4. oznaczono wybrane prądy morskie.

Jeden z prądów przedstawionych na mapie jest prądem kompensacyjnym, gdyż odprowadza w przeciwnym kierunku nadmiar wód nagromadzonych przez prądy na półkuli północnej i południowej wywołane pasatami. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Prąd kompensacyjny oznaczono na mapie numerem

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

<< Zadanie dnia #11 | Zadanie dnia #13 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Zadanie dnia #10

Zadanie 10.5. (0−1)
arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Przez obszar przedstawiony na siatce kartograficznej, w pewnym okresie roku, przebiega równoleżnikowo strefa zbieżności pasatów.
Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.
Zjawiskiem charakterystycznym dla strefy zbieżności pasatów jest

Odpowiedź na następnej stronie

Zadanie dnia #9

Zadanie 10.4, arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Przyjmij, że Słońce góruje w zenicie w miejscu oznaczonym literą E.

Oblicz wysokość górowania Słońca w tym samym momencie w miejscu oznaczonym na rysunku literą B oraz podaj stronę nieba, po której w tym dniu w miejscu B występuje górowanie Słońca. Zapisz obliczenia. Obliczenia:

Wysokość górowania Słońca: ………………….

Słońce góruje po …………………………………….. stronie nieba.

Odpowiedź na następnej stronie: