No Image

Zadanie dnia #21

9 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym z polskich jezior. Jezioro pochodzenia wytopiskowego leży […]

No Image

Zadanie dnia #20

8 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE, załącznik do arkusza Zadanie 16.2. (0-1)Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny Przyjmij, że na obszarze, którego budowę geologiczną […]

No Image

Zadanie dnia #19

7 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE; załącznik do arkusza Zadanie 16.1. (0-2)Przyporządkuj nazwom zwierząt podanych w tabeli numery fotografii, na których przedstawiono ich skamieniałości, […]

No Image

Zadanie dnia #18

6 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r, CKE Zadanie 15. (0–1) Na wykresie przedstawiono przebieg w roku hydrologicznym (ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji) średnich miesięcznych wartości […]

No Image

Zadanie dnia #17

5 października 2020 Karol 0

Źródło: arkusz maturalny z 2015 r., zadanie 14., CKE, barwny załącznik do matury Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie jednego […]

No Image

Zadanie dnia #14

11 września 2020 Karol 0

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Zadanie 13 Rzeźba obszaru Polski charakteryzuje się pasowym układem, czego ilustracją jest poniższy profil terenu wykonany wzdłuż jednej […]

No Image

Zadanie dnia #12

1 września 2020 Karol 0

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Zadanie 11.2. (0-1) Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów. Numerami od 1. do 4. […]

No Image

Zadanie dnia #10

21 sierpnia 2020 Karol 0

Zadanie 10.5. (0−1) arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Przez obszar przedstawiony na siatce kartograficznej, w pewnym okresie roku, przebiega równoleżnikowo strefa zbieżności pasatów. […]

No Image

Zadanie dnia #9

20 sierpnia 2020 Karol 0

Zadanie 10.4, arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Przyjmij, że Słońce góruje w zenicie w miejscu oznaczonym literą E. Oblicz wysokość górowania Słońca w […]