podział fizycznogeograficzny

Podział fizycznogeograficzny Polski – nowe mezoregiony

Jerzy Kondracki opracował w 2 połowie XX wieku podział Polski na regiony. Na obszarze Polski wyróżnił 3 Megaregiony: Pozaalpejska Europa Środkowa, Region Karpacki oraz Niż Wschodnioeuropejski. Megaregiony dzielą się z kolei na 7 prowincji, dalej na podprowincje i makroregiony. Najbardziej szczegółowy podział to mezoregiony. Problem polegał na tym, że mapa była wykonana w skali przeglądowej […]

, , , ,