praca

zawód dla geografa – zapowiedź

Od wielu lat studia geograficzne przez wiele osób kojarzone są wyłącznie z pracą nauczyciela. Jest to niezwykle błędne przekonanie. Geografowie pracują w wielu firmach i instytucjach odnosząc ogromne sukcesy. Ze względu na swój specyficzny, dualistyczny charakter (geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna) jest nauką perspektywiczną. Zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, problemy ze zjawiskami ekstremalnymi jak powodzie i susze. […]

, ,