przygotowanie do matury

Zadanie dnia #10

Zadanie 10.5. (0−1) arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Przez obszar przedstawiony na siatce kartograficznej, w pewnym okresie roku, przebiega równoleżnikowo strefa zbieżności pasatów. Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3. Zjawiskiem charakterystycznym dla strefy zbieżności pasatów jest Odpowiedź na następnej stronie

, , , , ,

Zadanie dnia #9

Zadanie 10.4, arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Przyjmij, że Słońce góruje w zenicie w miejscu oznaczonym literą E. Oblicz wysokość górowania Słońca w tym samym momencie w miejscu oznaczonym na rysunku literą B oraz podaj stronę nieba, po której w tym dniu w miejscu B występuje górowanie Słońca. Zapisz obliczenia. Obliczenia: Wysokość górowania […]

, , , , ,