Zadanie dnia #10

Zadanie 10.5. (0−1)
arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Przez obszar przedstawiony na siatce kartograficznej, w pewnym okresie roku, przebiega równoleżnikowo strefa zbieżności pasatów.
Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.
Zjawiskiem charakterystycznym dla strefy zbieżności pasatów jest

Odpowiedź na następnej stronie

Zadanie dnia #9

Zadanie 10.4, arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Przyjmij, że Słońce góruje w zenicie w miejscu oznaczonym literą E.

Oblicz wysokość górowania Słońca w tym samym momencie w miejscu oznaczonym na rysunku literą B oraz podaj stronę nieba, po której w tym dniu w miejscu B występuje górowanie Słońca. Zapisz obliczenia. Obliczenia:

Wysokość górowania Słońca: ………………….

Słońce góruje po …………………………………….. stronie nieba.

Odpowiedź na następnej stronie: