układ okresowy

90 pierwiastków

Obecny 2019 rok został ustanowiony rokiem układu okresowego pierwiastków przez UNESCO oraz Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji EuChemS, Europejskie Towarzystwo Chemiczne zaprezentowało nietypowy układ. Pokazuje nam, z dostępnością których pierwiastków możemy mieć problem w ciągu najbliższych 100 lat, których zwiększone użycie może doprowadzić do niedoborów. Zobaczymy także te, których zasoby są wciąż […]

, , , ,