wycieczka

Dolina Chochołowska – piękno przyrody i kultury

Tatry Zachodnie, zbudowane w znacznej mierze z mniej odpornych wapieni niż Tatry Wysokie, których trzon krystaliczny tworzą twarde granity. Widać to po wysokości gór. Pomiędzy nimi biegnie jedna z najpiękniejszych dolin – Dolina Chochołowska. Jej długość to ok. 10 km, powierzchnia – 35 km2. Miejsce pod wieloma względami wyjątkowe. Dostępne dla wszystkich. Dla wprawionych turystów […]

, , , , ,