No Image

Zadanie dnia # 22

19 października 2020 Karol 0

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE Zadanie wykonaj na podstawie poniższego tekstu, który zawiera informacje o jednym z polskich jezior.

No Image

Zadanie dnia #12

1 września 2020 Karol 0

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Zadanie 11.2. (0-1) Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów. Numerami od 1. do 4. […]

No Image

Zadanie dnia #10

21 sierpnia 2020 Karol 0

Zadanie 10.5. (0−1) arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Przez obszar przedstawiony na siatce kartograficznej, w pewnym okresie roku, przebiega równoleżnikowo strefa zbieżności pasatów. […]

No Image

Zadanie dnia #9

20 sierpnia 2020 Karol 0

Zadanie 10.4, arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Przyjmij, że Słońce góruje w zenicie w miejscu oznaczonym literą E. Oblicz wysokość górowania Słońca w […]

No Image

Zadanie dnia #6

14 sierpnia 2020 Karol 0

arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE Zadanie 10.1. Na rysunku siatki kartograficznej zaznaczono położenie Papeete (stolicy Polinezji Francuskiej) i pięciu innych miejsc na Oceanie […]

Zadanie dnia #5

12 sierpnia 2020 Karol 0

arkusz maturalny z 2017 r., źródło: CKE Zadanie 36. (0-1)Na mapie politycznej Europy oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane państwa. Poniżej opisano główne cele […]

zadanie dnia #4

11 sierpnia 2020 Karol 0

arkusz maturalny z 2017 r., źródło: CKE Zadanie 33. (0-2)Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami. W planie zagospodarowania tego terenu wyznaczono trzy lokalizacje […]

Zadanie dnia #3

10 sierpnia 2020 Karol 0

Zadanie 7, arkusz maturalny 2008 r., źródło: CKE Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów. Zadanie 7.1. (0-1) Który z punktów – 1 czy […]