Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki:

Akustyka

Archeologia

Astronomia

Bezpieczeństwo narodowe

Biologia

Biologia i zdrowie człowieka

Chemia

Chemia aplikacyjna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Etnolingwistyka

Etnologia

Filozofia

Geodezja i kartografia

Geografia

Geoinformacja

Geologia

Gospodarka i ekonomia w dziejach

Gospodarka przestrzenna (inż)

Gospodarka przestrzenna (lic.)

Gospodarka wodna

Historia

Historia sztuki

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Japonistyka

Językoznawstwo i zarządzanie informacją

Komunikacja europejska

Kulturoznawstwo

Liberal Arts and Sciences

Nauczanie biologii i przyrody

Ochrona dóbr kultury

Ochrona środowiska

Pedagogika

Geografia

Praca socjalna

Projektowanie kultury

Reżyseria dźwięku

Sinologia

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Studia śródziemnomorskie

Turystyka i rekreacja

Wschodoznawstwo

Zarządzanie i prawo w biznesie

Zarządzanie państwem

Zarządzanie środowiskiem

Zintegrowane planowanie rozwoju