Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet Jagielloński

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki:

Administracja

Amerykanistyka

Archeologia

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Earth Sciences in a Changing World

Ekonomia

Etnologia i antropologia kulturowa

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Filologia germańska

Filologia szwedzka

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Geografia i gospodarka przestrzenna

Geologia

Historia

Judaistyka

Kulturoznawstwo międzynarodowe

Latynoamerykanistyka

Migracje międzynarodowe

Ochrona dóbr kultury

Politologia

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Relacje międzykulturowe

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Rosjoznawstwo

Socjologia

Stosunki międzynarodowe