Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki z geografią na maturze:

Administracja

Bezpieczeństwo narodowe

Biologia

Dietetyka

Geografia

Historia

Kosmetologia

Ochrona środowiska

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Położnictwo

Praca socjalna

Ratownictwo medyczne

Rolnictwo ekologiczne

Stosunki międzynarodowe

Studia skandynawskie (Scandinavian studies – ang.)

Turystyka i rekreacja

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie w politykach publicznych

Zdrowie publiczne