Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki:

Administracja

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo narodowej

Biologia

Biotechnologia

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Edytorstwo

Ekonomia*

Filologia polska

Filozofia

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Fizyka

Geografia*

Historia*

Humanistyka drugiej generacji

Informatyka

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria techniczno-informatyczna

Kryminologia

Kulturoznawstwo

Logopedia

Matematyka

Mechatronika

Ochrona środowiska

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Pedagogika z modułem animacja społeczna i zarządzanie kulturą

Pedagogika z modułem doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery

Pedagogika z modułem opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

Politologia

Praca socjalna

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny*

Rewitalizacja dróg wodnych*

Stosunki międzynarodowe*

Turystyka i rekreacja*

Wojskoznawstwo*

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Zarządzanie kryzysowe w środowisku

* Zdając geografię liczbę przyznanych punktów za przedmiot podwyższa się o 20%