Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet Łódzki

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki z geografią na maturze:

Administracja

Analityka biznesu

Archeologia

Automatyzacja procesów biznesowych – BPA

Bankowość i finanse cyfrowe*

Bezpieczeństwo narodowe

Biologia

Biologia kryminalistyczna

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

Biotechnologia

Business management

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie*

Dziennikarstwo międzynarodowe*

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji

Ekomiasto

Ekonometria i analityka danych

Ekonomia

Ekonomia (ang.)

Etnologia i antropologia kulturowa

Filologia angielska*

Filologia germańska*

Filologia hiszpańska z językiem angielskim*

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską*

Filologia romańska *

Filologia rosyjska*

Filologia włoska*

Finanse i biznes międzynarodowy

Finanse i inwestycje

Finanse i rachunkowość

Fizyka*

Geografia

Geoinformacja

Geomonitoring

Gospodarka przestrzenna

Historia

Historia sztuki*

Informatyka ekonomiczna*

International and political studies

International marketing

Inwestycje i nieruchomości

Leśnictwo*

Lingwistyka dla biznesu

Logistyka

Management and Finanse

Marketing

Międzynarodowe studia kulturowe

Mikrobiologia

Ochrona środowiska

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika sportu

Politologia

Polityka społeczna

Prawo

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Psychologia*

Rachunkowość

Stosunki międzynarodowe

Studia azjatyckie

Studia polskie z językiem angielskim*

Studia polsko-niemieckie*

Turystyka i rekreacja

Wojskoznawstwo

Zarządzanie

Zarządzanie miastem

Zarządzanie zasobami ludzkimi

* „Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność” (cyt. UŁ)