Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki:

Archeologia

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Audiofonologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Biologia

Biologia sądowa

Dietetyka

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

Elektroradiologia

Etnologia – antropologia kulturowa

Filozofia

Finanse i rachunkowość

Geografia

Gospodarka przestrzenna

Historia

Historia sztuki

Japonistyka

Komunikacja i psychologia w biznesie

Logistyka

Medioznawstwo

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno- Społeczne

Nauki o rodzinie

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Politologia

Położnictwo

Praca socjalna

Ratownictwo medyczne

Sport i wellness

Stosunki międzynarodowe

Studia skandynawsko-bałtyckie

Terapia zajęciowa

Turystyka i rekreacja

Wojskoznawstwo

Zarządzanie