Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet Morski w Gdyni

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki:

Aplikacje internetowe i mobilne

Aplikacje internetu rzeczy

Ekonomia menedżerska

Eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych

Elektroautomatyka okrętowa

Elektronika morska

Informatyka gospodarcza

Inżynieria eksploatacji instalacji

Inżynieria produkcji

Komputerowe systemy sterowania

Menedżer produktu

Technologie Remontu urządzeń okrętowych i portowych

Transport i logistyka

Transport morski

Turystyka i hotelarstwo

Systemy i Sieci Teleinformatyczne

Systemy transportowe i logistyczne

Usługi żywieniowe i dietetyka

Zarządzanie jakością towarów