Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet Rzeszowski

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki:

Administracja

Agroleśnictwo

Archeologia

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Biologia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Historia

Instrumentalistyka*

Kulturoznawstwo

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Pielęgniarstwo

Politologia

Polonistyka stosowana

Rolnictwo

Turystyka historyczna i kulturowa

Turystyka i rekreacja**

*geografia brana pod uwagę jako jeden z przedmiotów w przypadku gdy będzie dużo osób chętnych na jedno miejsce

** w przypadku gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek brana pod uwagę ocena z geografii na świadectwie maturalnym. W rekrutacji podstawowej brane pod uwagę przedmioty obowiązkowe zdawane na maturze