Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki z geografią na maturze:

Administracja

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Doradztwo filozoficzne i coaching

Doradztwo polityczne i publiczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Etnologia i antropologia kulturowa

Filozofia

Geografia

Geologia

Geologia stosowana

Historia

Historia sztuki

Indywidualne studia międzyobszarowe

Indywidualne studia nauczycielskie

Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Kognitywistyka

Komunikacja cyfrowa

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

Logopedia

Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji

Ochrona środowiska

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Politologia

Praca socjalna

Prawo

Przedsiębiorczość

Psychologia

Socjologia

Turystyka historyczna

Zarządzanie zasobami ludzkimi