Pan od geografii

Pan od geografii

najlepszy blog geograficzny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przejdź na stronę uczelni

Kierunki z geografią na maturze:

Administracja

Administracja i cyfryzacja

Analityka i zarządzanie publiczne

Analiza i kreowanie trendów

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bioinżynieria produkcji żywności

Budownictwo

Chemia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Ekonomia

Energetyka

Filologia angielska

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

Filologia germańska

Filologia polska

Filologia rosyjska

Filozofia

Gastronomia – sztuka kulinarna

Geodezja i kartografia

Geoinformatyka

Gospodarka przestrzenna

Historia

Ichtiologia i akwakultura

Informatyka

Inżynieria środowiska

Kryminologia

Leśnictwo

Lingwistyka w biznesie

Matematyka

Mechanika

Mechatronika i budowa maszyn

Mechatronika

Nauki o rodzinie

Ochrona środowiska

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika szkolna i wczesnoszkolna

Praca socjalna

Prawo

Politologia

Rolnictwo

Socjologia

Technologia żywności i żywienie człowieka

Teologia

Turystyka i rekreacja

Wojskoznawstwo

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zootechnika

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii