Współczynnik feminizacji i maskulinizacji

Współczynnik feminizacji określa liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn

gdzie:
Wf – współczynnik feminizacji
K – liczba kobiet
M – liczba mężczyzn

Współczynnik maskulinizacji określa liczbę mężczyzn przypadającą na 100 kobiet

gdzie:
Wm – współczynnik feminizacji
M – liczba mężczyzn
K – liczba kobiet

, , , ,