Zadanie 1/2020

źródło: arkusz maturalny z 2020 r., CKE,

Zadanie 1. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie zdjęcia satelitarnego, na którym przedstawiono oświetloną i nieoświetloną promieniami słonecznymi część Europy i Afryki, wykonanego w wybranym dniu maja (strona I barwnego materiału źródłowego).


Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jedną z odpowiedzi 1–4.


Na fotografii przedstawiono sytuację, w której w Warszawie

| Zadanie 2.1 >>

Odpowiedź oraz schemat punktowania na następnej stronie: