Zadanie dnia #10

Zadanie 10.5. (0−1)
arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Przez obszar przedstawiony na siatce kartograficznej, w pewnym okresie roku, przebiega równoleżnikowo strefa zbieżności pasatów.
Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.
Zjawiskiem charakterystycznym dla strefy zbieżności pasatów jest

Odpowiedź na następnej stronie

Pages: 1 2

, , , , ,