Zadanie dnia #12

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Zadanie 11.2. (0-1)

Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów. Numerami od 1. do 4. oznaczono wybrane prądy morskie.

Jeden z prądów przedstawionych na mapie jest prądem kompensacyjnym, gdyż odprowadza w przeciwnym kierunku nadmiar wód nagromadzonych przez prądy na półkuli północnej i południowej wywołane pasatami. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Prąd kompensacyjny oznaczono na mapie numerem

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

<< Zadanie dnia #11 | Zadanie dnia #13 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Pages: 1 2

, , , , , , ,