Zadanie dnia #13

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE
Barwny załącznik

Zadanie 12. (0-1)

Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii (w metrach) po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia (strona II barwnego materiału źródłowego).

Poniżej przedstawiono wybrane informacje o zlodowaceniach plejstoceńskich w Europie.

Materiał źródłowy do zadania 12.

Na podstawie: P. Papińska, E. Czubla, Geografia fizyczna, Warszawa 2002.

Na podstawie mapy, którą zamieszczono powyżej, oraz barwnej mapy wyjaśnij zróżnicowanie podniesienia się Skandynawii po ustąpieniu lądolodu. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

<< Zadanie dnia #12 | Zadanie dnia #14 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Pages: 1 2

, , , ,