Zadanie dnia #14

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Zadanie 13

Rzeźba obszaru Polski charakteryzuje się pasowym układem, czego ilustracją jest poniższy profil terenu wykonany wzdłuż jednej z zaznaczonych na mapie linii przecinającej pasy krajobrazowe.

<< Zadanie dnia #13 | Zadanie dnia # 15 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Pages: 1 2

, , , , ,