Zadanie dnia #15

Arkusz maturalny z 2015 roku, źródło: CKE

Sformułuj prawidłowość dotyczącą zależności wielkości rocznej sumy opadów atmosferycznych od wysokości n.p.m. wzdłuż linii prostej od Tatr po Pobrzeże Słowińskie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

<< zadanie dnia #14 | zadanie dnia #16 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Pages: 1 2

, , , , ,