Zadanie dnia #17

Źródło: arkusz maturalny z 2015 r., zadanie 14., CKE, barwny załącznik do matury

Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie jednego z elementów charakteryzujących zróżnicowanie warunków klimatycznych w Polsce (strona II barwnego materiału źródłowego).

Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.

Na mapie przedstawiono zróżnicowanie

<< zadanie dnia #16 | zadanie dnia # 18 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Pages: 1 2

, , , , , ,