Zadanie dnia #18

źródło: arkusz maturalny z 2015 r, CKE

Zadanie 15. (0–1)

Na wykresie przedstawiono przebieg w roku hydrologicznym (ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji) średnich miesięcznych wartości składowych bilansu wodnego dla Polski.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.

<< zadanie dnia #17 | zadanie dnia #19 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Pages: 1 2

, , , , , ,