Zadanie dnia #19

źródło: arkusz maturalny z 2015 r., CKE; załącznik do arkusza

Zadanie 16.1. (0-2)
Przyporządkuj nazwom zwierząt podanych w tabeli numery fotografii, na których przedstawiono ich skamieniałości, oraz nazwy okresów lub epok geologicznych, w których te zwierzęta żyły. Uzupełnij tabelę.

kambr kreda paleocen plejstocen

<< zadanie dnia #18 | zadanie dnia 20 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Pages: 1 2

, , , , , ,